.
.

Ο υποστηρικτής του πελάτη είναι το ανθρώπινο πρόσωπο της Flat Insurance Group .

Αποστολή του είναι η καλλιέργεια σχέσεων βασισμένες στη διαφάνεια και την αμοιβαία

εμπιστοσύνη. Για να είμαστε συνεπείς σε αυτό έχουμε υιοθετήσει υψηλά πρότυπα

εξυπηρέτησης μέσω εξελιγμένων ψηφιακών συστημάτων και άρτια εξειδικευμένου

προσωπικού. Θέλησή μας είναι να ακούμε πολύ προσεκτικά τους πελάτες μας ώστε να

μαθαίνουμε από αυτούς και να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι.