.
.

Η FLAT INSURANCE GROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε  είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ασφαλιστικών Πρακτόρων στη Θεσσαλία, διαθέτοντας   μακροχρόνια εμπειρία  στον ασφαλιστικό κλάδο και καθιερωμένη επαγγελματική φήμη στην αντιμετώπιση των ασφαλιστικών θεμάτων όλων των κλάδων.


Σήμερα, έπειτα από 50 χρόνια συσσωρευμένης εμπειρίας, συνεργαζόμαστε  με  κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς δίνοντας καθημερινά λύσεις  σε κάθε είδους ανάγκες ιδιωτών, επαγγελματιών  και επιχειρήσεων ,παρέχοντάς τους  τις βέλτιστες ασφαλιστικές λύσεις μέσω των πιστοποιημένων γνώσεων μας, της καινοτόμου δύναμής μας και της στενής συνεργασίας μας μαζί τους.


Στόχος μας είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται συμβάλλοντας σε ένα κόσμο πιο ασφαλή για όλους.