.
.

 Τα 50 και πλέον έτη εμπειρία μας , η οικονομική ευρωστία , η επένδυση και η αφομοίωση “state of the art” τεχνολογιών συνάμα με την αμεσότητα συγκροτούν κυρίαρχες εγγυήσεις για να μας γνωρίσεις...

Υποστήριξη Συνεργατών

Σκοπός μας στη Flat Insurance Group να αποτελέσουμε την κινητήριος δύναμη ανάπτυξης του σύγχρονου επαγγελματία διαμεσολαβητή μέσω της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας μας.

  • Συνεχής εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων και webinar από τους υπεύθυνους κλάδων της Ergo.
  • Τμήμα εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών.
  • Τμήμα ελέγχου αποζημιώσεων όλων των κλάδων.
  • Παρουσία στελεχών μας , είτε απευθείας της Ergo όπου κρίνετε απαραίτητο.
  • Στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες στα social media.
  • Άριστο επαγγελματικό και ταυτόχρονα οικογενειακό περιβάλλον

Οικονομικά οφέλη

  • Ανταγωνιστικό τιμολόγιο
  • Υψηλό προμηθειακό καθεστώς
  • Δραστική μείωση πάγιων λειτουργικών εξόδων

Τεχνολογικά οφέλη

Στρατηγικό μέλημα της Flat Insurance Group η τεχνολογία να αποτελεί σύμμαχο της. Αυτό την έχει οδηγήσει να  υιοθετεί και να στηρίζει τη λειτουργία της τόσο σε υπάρχουσες εμπορικές (bluebyte , online τιμολόγηση) όσο και σε customized εφαρμογές σχεδιασμένες πάνω στις ανάγκες του συγχρονου διαμεσολαβητή (ηλεκτρονική κατηγοροποιημένη καταγραφή ασφαλιστικών αναγκών, φίλτρα αναζήτησης πελατών συγκεκριμένης αγοράς στόχου , αυτοματοποιημένος υπολογισμός προμηθειών κ.α.) 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία