.
.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Αναζητούμε ένα δραστήριο Ασφαλιστικό πράκτορα να συμμετάσχει στις δραστηριότητές μας για την ανάπτυξη των εργασιών της επιχείρησης μας. Θα είστε υπεύθυνοι για την εξεύρεση νέων πελατών, την προώθηση και πώληση των ασφαλιστικών μας προϊόντων σε παλιούς ασφαλισμένους και νέους ενδιαφερομένους.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Δημιουργία και χρήση  αποτελεσματικών στρατηγικών marketing για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων σε νέους πελάτες ή την πώληση επιπλέον προϊόντων σε υφιστάμενους πελάτες.

  • Χρήση μεθόδων όπως η δικτύωση, τα  τηλεφωνήματα κτλ. για τον εντοπισμό ευκαιριών και εξεύρεση προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους.
  • Επίτευξη προκαθορισμένων αναπτυξιακών στόχων με την απόκτηση νέων πελατών ή προώθησης προϊόντων στους ήδη υπάρχοντες ασφαλιζόμενους.
  • Υποβολή τακτικών αξιολογήσεων της προόδου στα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς , συνεχής ανανέωση γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και παρουσίαση αυτών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση Ασφαλιστικού πράκτορα με γνώσεις σε όλους τους τύπους ασφαλιστικών προϊόντων (αυτοκίνητο, πυρκαγιά, ζωή, ακίνητα, υγεία κτλ.)
  • Βασικές γνώσεις υπολογιστών και στατιστικής.
  • Έγκυρη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο πανεπιστημίου.
  • Πνεύμα συνεργασίας,ομαδικότητας.
  • Προσήλωση στο αποτέλεσμα.