Με τo πρόγραμμα ERGO Health Care, η ERGO στέκεται υπεύθυνα κοντά σας και απαντά με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο στη διαφύλαξη της υγείας σας, τόσο σε επίπεδο νοσηλείας, όσο και σε επίπεδο αποκατάστασης.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Πρόσβαση σε Νοσοκομεία
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Αποκλειστική Νοσοκόμα
Επίδομα Τοκετού
Φυσικοθεραπείες
Χημειοθεραπείες/ Ακτινοβολίες
Επείγουσα Μεταφορά
Νοσοκομειακό Επίδομα

Πρόγραμμα Ασφάλισης ERGO Health Care

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις Simple Advanced Superior
Πρόσβαση σε Αναγνωρισμένα Νοσοκομεία σε Ελλάδα και Εξωτερικό Β' Θέση Νοσηλείας Α' Θέση Νοσηλείας
Αποκλειστική Πρόσβαση σε Ειδικά Επιλεγμένο «Δίκτυο Ιδιωτικών Νοσοκομείων 4U» στην Ελλάδα και το Εξωτερικό Β' Θέση Νοσηλείας
Ανώτατο Όριο Κάλυψης 300.000€ ανά περιστατικό νοσηλείας 300.000€ ανά περιστατικό νοσηλείας 500.000€ ανά ασφαλιστικό έτος
Δυνατότητα Νοσηλείας σε χαμηλότερη θέση με μείωση της απαλλαγής
Πρόσβαση σε Δημόσια Νοσοκομεία στην Ελλάδα, χωρίς συμμετοχή και Bonus σε περίπτωση Συμμετοχής Άλλου Ασφαλιστικού Φορέα
Διαγνωστικές Εξετάσεις πριν και μετά από την Νοσηλεία
Χειρουργική ή Διαγνωστική Επεμβατική Εξέταση, χωρίς συμμετοχή (κάλυψη χειρουργείου ημέρας)
Αποκλειστική Νοσοκόμα
Επίδομα Τοκετού
Φυσικοθεραπείες
Χημειοθεραπείες/ Ακτινοβολίες
Δαπάνες Επείγουσας Μεταφοράς
Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών στα εξωτερικά ιατρεία Νοσοκομείου
Χειρουργικό Επίδομα
Επίδομα Νοσηλείας
Συνέχιση Ασφάλισης Εξαρτώμενων Μελών
Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα παιδιών από ατύχημα και Δαπάνες Συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας
Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα για το επάγγελμα του ασφαλισμένου ή παρεμφερές με αυτό Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ.
Νοσοκομειακό Επίδομα με επίδομα ανάρρωσης Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ.
Νοσοκομειακό Επίδομα χωρίς επίδομα ανάρρωσης Π.Κ. Π.Κ. Π.Κ.

Περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα

Π.Κ.Προαιρετική Κάλυψη

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλεια Υγείας