Νομική Προστασία
.

Η D.A.S. στην Ελλάδα


Η D.A.S. Hellas, η οποία λειτουργεί περισσότερα από 45 χρόνια στη χώρα μας, με τους εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στέκεται δίπλα σε κάθε ασφαλισμένο της προκειμένου να ξεπεράσει τα οικονομικά εμπόδια και να προσεγγίσει σωστά τα θέματα δικαιοσύνης, όταν χρειαστεί εξειδικευμένη και κυρίως ανεξάρτητη Νομική Προστασία.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας της D.A.S. Hellas είναι:
+30 210 9001300 από σταθερό και κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό.


Ποινική Νομική Προστασία της ERGO


Ποιον καλύπτει:
Τον κύριο ή νόμιμο κάτοχο του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και όποιον άλλον νόμιμα το οδηγεί.
Τι καλύπτει:
Νομική Προστασία Ποινικών Υποθέσεων
Υπεράσπιση (απόκρουση ποινικών κατηγοριών) σε όλα τα ποινικά Δικαστήρια (Πταισματοδικεία, μονομελή και τριμελή Πλημμελειοδικεία, Εφετεία) σε περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτωσης από αμέλεια ή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.
Πού καλύπτει:
Εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Ασφαλιστικό ποσό:
3.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση.
Τι πληρώνει:
1.    Aμοιβές δικηγόρου που επιλέγεται ελεύθερα για το χειρισμό της υπόθεσης, εφόσον κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου Δικαστηρίου.
2.    Δικαστικά έξοδα και τέλη για τη διεξαγωγή της δίκης.
3.    Νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί από το Δικαστήριο.
4.    Έξοδα πολιτικής αγωγής.
Οι καλύψεις που παρουσιάζονται, παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων μας.Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού (Α και Β) της ERGO


Ποιον καλύπτει:
1.    Τον κύριο και νόμιμο κάτοχο του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και όποιον άλλον νόμιμα το οδηγεί ή επιβαίνει σε αυτό.
2.    Τον ασφαλισμένο προσωπικά, ακόμη και όταν οδηγεί ξένο, έστω και ανασφάλιστο στη D.A.S. Hellas, όχημα.
Τι καλύπτει:
1.    Νομική Προστασία Αποζημιώσεων
Διεκδικήσεις (εξώδικες ή δικαστικές) από τον προκαλέσαντα τη ζημία και την ασφαλιστική του εταιρεία.
2.    Νομική Προστασία Ποινικών Υποθέσεων
Υπεράσπιση (απόκρουση ποινικών κατηγοριών) σε όλα τα ποινικά Δικαστήρια (Πταισματοδικεία, μονομελή και τριμελή Πλημμελειοδικεία, Εφετεία), σε περιπτώσεις τραυματισμού ή θανάτωσης από αμέλεια ή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.
3.    Νομική Προστασία Ενοχικών Συμβάσεων
Διεκδίκηση και απόκρουση, εξώδικη ή δικαστική, για
o    τα προβλήματα στις συμβάσεις αγοραπωλησίας αυτοκινήτων,
o    τα προβλήματα σε περίπτωση ανταλλαγής αυτοκινήτων,
o    την κακή επισκευή στο συνεργείο,
o    τις ζημίες στο Parking κ.λπ.
Η κάλυψη αυτή προσφέρεται μόνο στην Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού Β.
Πού καλύπτει:
Σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις παραμεσόγειες χώρες.
Ασφαλιστικό ποσό:
15.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση.
Τι πληρώνει:
1.    Aμοιβές δικηγόρου που επιλέγεται ελεύθερα για τον χειρισμό της υπόθεσης, εφόσον κατοικεί στην έδρα του αρμόδιου Δικαστηρίου.
2.    Δικαστικά έξοδα και τέλη για τη διεξαγωγή της δίκης.
3.    Νόμιμες αποζημιώσεις μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί από το Δικαστήριο.
4.    Έξοδα πολιτικής αγωγής.
5.    Δικαστική δαπάνη αντιδίκου σε περίπτωση επιδίκασης ποινής εις βάρος του ασφαλισμένου.
6.    Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.
Οι καλύψεις που παρουσιάζονται, παρέχονται σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων μας.